Informacja o stanie rejestracji fizjoterapeutów

Dzisiaj 14 października 2016 mija termin rejestracji  w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów dla osób chcących wziąć aktywny udział w wyborze delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Na podstawie danych przekazanych przez koordynatora KOSF dla województwa kujawsko-pomorskiego pana Dariusza Fielka do dzisiaj zarejestrowało się i  zostało zatwierdzonych 521 fizjoterapeutów.

Do północy jest jeszcze kilkanaście godzin , tak więc namawiamy Państwa do zarejestrowania się w celu osiągnięcia jak największej reprezentacji naszego regionu w skali kraju.

Rejestracja fizjoterapeutów

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Szanowni Państwo,

28.06.2016r. powstał Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów składający się z przedstawicieli rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.  Na osobę przewodniczącego jednogłośnie wytypowano  fizjoterapeutę, byłego posła RP Pana Dariusza Dziadzio. Osoby członków Komitetu, wybitni fizjoterapeuci, dają gwarancję, że poszczególne zapisy będą sprawiedliwe  i zadowolą całe nasze środowisko.

W chwili obecnej przygotowujemy wybory  na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, które mają ogromne znaczenie dla tworzonego samorządu fizjoterapeutów.

Musimy wybrać najodpowiedniejsze osoby z naszego środowiska, które będą kreować kierunki rozwoju fizjoterapii, dlatego  w chwili obecnej najważniejsza jest  integracja i współdziałanie  społeczności zawodowej w sprawach związanych z wyborami kandydatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje fizjoterapeutom zamieszkałym na terenie województwa zgłoszonym (zarejestrowanym) do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów przygotowanym przez KOSF.

Oto link kierujący do Formularza rejestracyjnego:

www.rejestracja.kosf.pl

Rejestrację należy zakończyć  do 14.10.2016r.

 

1 7 8 9