Szkolenie metody Vitality Flossing w Inowrocławiu

Vitality Flossing jest to stosunkowo młoda metoda terapeutyczno- treningowa z wykorzystaniem elastycznych taśm. Ze szczegółami dotyczącymi tej terapii można się zapoznać na stronie internetowej TB Polska.
W dniu 18 marca br. (sobota) w godzinach 10.00-16.30 w Inowrocławiu planowane jest szkolenie w zakresie tej metody. W sprawach organizacyjnych proszę się kontaktować z magistrem Dariuszem Fielkiem               ( tel.kom. 601070404 ).

W najbliższym czasie czekają nas ciekawe wydarzenia szkoleniowe w zakresie fizjoterapii.

W Zgorzelcu w dniach 23-25.03.2017 będzie miała miejsce 23 edycja Konferencji w ramach Międzynarodowych Dni Inwalidy. Szczegóły proszę szukać na podanej stronie internetowej:

http://mdi-online.net/cms/index.php/pl/
Miesiąc później w Łodzi tj.: 22-24.04.2017 odbędzie się XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA METODYCZNO – NAUKOWO – PRZEDMIOTOWA
“Współczesny masaż w fizjoterapii, kosmetologii i medycynie estetycznej”.
Dokładne dane znajdą Państwo tutaj:

http://www.medyk.edu.pl/kategorie/xi-ogolnopolska-konferencja-metodyczno-naukowo-przedmiotowa
Natomiast w dniach 9-10 czerwca 2017 w Opolu będzie możliwość wzięcia udziału w V Opolskim Festiwalu Fizjoterapii. Ze szczegółami tego wydarzenia możemy się zapoznać w załączonym pliku.

1-komunikat-off

 

I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów za nami.

W dniach 28-29 grudnia 2016 roku w Warszawie odbył się I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Obrady toczyły się w auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Brali w nim udział delegaci wybrani w wyborach regionalnych w dniu 5 listopada 2016 roku i rekrutowali się oni z Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Wśród delegatów były również osoby niezrzeszone.
Pierwszym Prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów został Maciej Krawczyk z Warszawy.
Województwo Kujawsko-Pomorskie ma również swoje przedstawicielstwo w pierwszych organach Krajowej Izby Fizjoterapeutów. W skład Krajowej Rady Fizjoterapeutów weszły następujące osoby: Marta Podhorecka , Anna Pyszora , Sebastian Szyper i Mateusz Łakomski. W Komisji Rewizyjnej naszym reprezentantem został Jędrzej Wierzchowski , natomiast w Sądzie Dyscyplinarnym będzie zasiadała Justyna Stępowska , a w Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym Radzimińska Agnieszka.
Osobom obdarzonym zaufaniem wyborców składamy gratulacje i na ich ręce oraz pozostałych delegatów biorących udział w I Krajowym Zjeździe Fizjoterapeutów składamy podziękowania za trud poniesiony w trakcie obrad.

fb4b5d5b-a485-4c9d-b346-b4b3f92c21a3 876da456-dad8-4780-9e19-95353576c055 702d900f-ca55-46bc-8e9e-f3b05bfa1ebe 5b25c96c-fd16-4486-bd02-b1019e878943

Pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów otrzymał 6 grudnia 2016 od Ministra Zdrowia oficjalną informację o terminie I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów.  Zjazd odbędzie się w Warszawie w dniach 28-29 grudnia 2016 roku.

Skarbnik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii na posiedzeniu w Inowrocławiu w dniu 29 listopada br. powierzył , po wyrażeniu zgody przez zainteresowanego , obowiązki skarbnika dotychczasowemu członkowi Zarządu panu magistrowi Grzegorzowi Kolczyńskiemu. Zmiana osoby odpowiedzialnej za tą funkcję wynikała z nagłej i niespodziewanej śmierci naszej koleżanki Moniki Struensee.

W sobotę 5 listopada wybieraliśmy w całej Polsce delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

W całej Polsce w tym dniu dokonaliśmy wyboru delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. W naszym województwie mieliśmy możliwość wybrania 18 delegatów , po 9 na każdym z dwóch zebrań wyborczych. Według ustalonego parytetu siedmiu delegatów miało się rekrutować z grona specjalistów i magistrów , a dwóch z grona licencjatów i techników. Pierwsze zebranie odbyło się w Bydgoszczy o godzinie 8.00 i z poniżej wymienionych kandydatów:

1. Bykowski Hieronim , 2. Hagner-Derengowska Magdalena , 3. Hoffman Jarosław , 4. Kopacz Konrad 5. Kowalski Mikołaj , 6. Królak Maciej , 7. Ogurkowski Karol , 8. Podhorecka Marta , 9. Pyszora Anna 10. Radzimińska Agnieszka , 11. Rzepka Alicja , 12. Sadowska-Ratuszek Dorota , 13. Sielski Grzegorz , 14. Stępowska Justyna , 15. Szyper Sebastian , 16. Zaniewski Robert , 17. Murawska Małgorzata , 18. Librecht Dawid.

zaufaniem wyborców okazali się :

1. Podhorecka Marta , 2. Szyper Sebastian , 3. Radzimińska Agnieszka , 4. Zacniewski Robert ,              5. Stępowska Justyna , 6. Pyszora Anna , 7. Hagner-Derengowska Magdalena – z grona specjalistów i magistrów , oraz:

1. Murawska Małgorzata i Librecht Dawid – z grona licencjatów i techników.

Drugie zebranie odbyło się o godzinie 15.00 w Inowrocławiu. Tutaj kandydatami byli:

1. Fielek Dariusz , 2. Wierzchowski Jędrzej , 3. Kolczyński Grzegorz , 4. Kwiatkowski Wojciech , 5. Łakomski Mateusz , 6. Nawrocka Katarzyna , 7. Wikarska Beata , 8. Grzesik Dorota , 9. Placek Katarzyna , 10. Żelański Paweł , 11. Lisiecki Jakub , 12. Chełminiak Dariusz , 13. Markowski Mariusz.

W drodze wyborów delegatami zostali:

z grona specjalistów i magistrów- 1. Fielek Dariusz , 2. Wierzchowski Jędrzej , 3. Kolczyński Grzegorz , 4. Kwiatkowski Wojciech , 5. Łakomski Mateusz , 6. Nawrocka Katarzyna , 7. Wikarska Beata

oraz z grona licencjatów i techników- 1. Chełminiak Dariusz , 2. Markowski Mariusz.

img_2175

Jak w całej Polsce , frekwencja nie pozwoliła na rozpoczęcie zebrania w pierwszym terminie. W oczekiwaniu na drugi termin uczestnicy zebrania mieli możliwość wysłuchania mini koncertu w wykonaniu dzieci ze Szkoły Muzycznej , w siedzibie której odbywało się inowrocławskie zebranie.

img_2174 img_2171

1 6 7 8 9