Zarząd

ZARZĄD

Prezes Oddziału – dr nauk med. Justyna Stępowska ,              tel. 502 630 609 , aktiv@aktiv.bydgoszcz.pl

V-ce prezes         – dr nauk med. Grzegorz Srokowski ,            tel. 608 591 155 , sroka@2gb.pl

V-ce prezes         – mgr Dariusz Fielek ,                                     tel. 601 070 404 , activclinica@wp.pl

Sekretarz            – mgr Artur Smolka ,                                        tel. 604 904 190 , smolkaartur@wp.pl

Członek Zarządu

– prof. nadz. dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska ,            tel. 698 331 927 ,                                                                                                                                m_hagner-derengowska@wp.pl

Skarbnik                – mgr Grzegorz Kolczyński ,                         tel. 606 941 678 , g_kol@o2.pl

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Członkowie          – Katarzyna Nawrocka , Alicja Rzepka , Kamila Niewolak

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący   – Karol Ogurkowski

Członkowie           – Emilia Mikołajewska , Paulina Mielcarek , Michał Dylewski , Jędrzej Wierzchowski