Zarząd

ZARZĄD

Prezes : Dariusz Fielek

Siedziba : Solanki Uzdrowisko Inowrocław , ul. Solankowa 77

Tel. 601 070 404

e-mail: activclinica@wp.pl

V-ce prezes         – dr nauk med. Justyna Stępowska ,       tel.502 630 609 , aktiv@aktiv.bydgoszcz.pl

V-ce prezes         – prof. nadz. dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska , tel.698 331 927 , m_hagner-derengowska@wp.pl

Sekretarz            – mgr Jędrzej Wierzchowski ,                         tel. 608 688 436 , jendrzejw@gmail.com

Skarbnik             – mgr Grzegorz Kolczyński ,                       tel. 606 941 678 , g_kol@o2.pl

Członek Zarządu – dr n.med Alicja Rzepka , tel. 692 768 350 ,alicja_rzepka@vp.pl

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca         – Katarzyna Nawrocka

Sekretarz – Kamila Niewolak

Członek – Ewa Kitschke

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący   – Artur Smolka

Z-ca Przewodniczącego – Dawid Liebrecht

Sekretarz – Wojciech Kwiatkowski

Członkowie         – Anna Maciejewska , Adam Mackiewicz