Wielkanoc 2018

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych , wiosennego nastroju oraz zasłużonego odpoczynku życzy zarząd oddziału kujawsko-pomorskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych , wiosennego nastroju oraz zasłużonego odpoczynku
życzy zarząd oddziału kujawsko-pomorskiego
Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Pierwsze zebranie członków naszego Oddziału PTF za nami.

Zgodnie z zapowiedzią , w sobotę 10 marca br. odbyło się pierwsze zebranie członków i sympatyków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTF. Tematyka wystąpienia przygotowanego przez dr Justynę Stępkowską (Prawa i obowiązki fizjoterapeuty ) okazała się bardzo ciekawa i skłaniająca do szerokiej dyskusji.

Oprócz tematu przewodniego poruszono rownież bieżące sprawy dotyczące nas fizjoterapeutów , a mianowicie : zapowiadane zmiany w systemie specjalizacji , stan legislacyjny w temacie podmiotów leczniczych oraz zbliżający się ostateczny termin uzyskania prawa wykonywania zawodu.
Przy okazji planowania następnego zebrania ( prawdopodobnie w maju ) rozmawialiśmy także o najbardziej optymalnym dniach i godzinach rozpoczęcia przyszłych spotkań . Stosunkowo niska frekwencja sobotniego zebrania była odzwierciedleniem sygnałów dopływających do nas od potencjalnych uczestników o niefortunności zaproponowanego przez Zarząd terminu spotkania.
W tym miejscu zwracamy się do Państwa z prośbą o przesyłanie waszych propozycji dotyczących wskazania dnia w tygodniu i godziny rozpoczęcia naszych spotkań oraz tematykę jaką bylibyście Państwo szczególnie zainteresowani. Wasze sugestie można przesyłać korzystając z adresu mailowego naszego Oddziału lub poszczególnych członków Zarządu . Adresy mailowe są podane w zakładkach : Zarząd i Kontakt.

imageimageimage

Już za niespełna tydzień się spotykamy

Zbliża się termin naszego zabrania ( patrz poprzedni wpis). Tematem przewodnim naszego spotkania będzie wykład dr Justyny Stępowskiej pt: „Prawa i obowiązki fizjoterapeuty”.
Chcielibyśmy również umożliwić Państwu załatwienie spraw organizacyjnych związanych z członkostwem w Polskim Towarzystwie Fizjoterapii.
W trakcie trwania zebrania będzie możliwość wypełnienia i złożenia deklaracji członkowskiej . Proponujemy jednak pobrać ją z naszej strony internetowej ( deklaracja znajduje się w zakładce CZŁONKOSTWO ) i wypełnić ją wcześniej , mając dostęp do dokumentów związanych z Państwa edukacją.
Wypełnione deklaracje można przesłać na adres pocztowy:
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
Oddział Kujawsko-Pomorski
ul. Wilkońskiego 23 , 88-100 Inowrocław
lub drogą mailową :
kuj-pom.ptf@fizjoterapia.org.pl

Umożliwimy również opłatę składki członkowskiej , ale i w tym przypadku można to zrobić wcześniej , wpłacając należność tj.: 70,00 PLN na rok na nasze konto: Alior Bank Inowrocław
91 2490 0005 0000 4530 4794 4768.
Wypełniając formularz przelewu prosimy nie zapomnieć o podaniu w tytule zapłaty następujących danych:

imię i nazwisko osoby , za którą jest wpłacana składka ,
rok za jaki dana składka jest uiszczana.

Zebranie 10 marca 2018 w Inowrocławiu

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami mamy zaszczyt zaprosić wszystkich fizjoterapeutów na zebranie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Odbędzie się ono 10 marca 2018 roku (sobota) o godzinie 10.00 w Sali Kryształowej Medical SPA w Inowrocławiu , ulica Wilkońskiego 23.
Na zebraniu chcielibyśmy poruszyć tematy związane z:
– odpowiedzialnością fizjoterapeuty wobec pacjentów,
– sprawami organizacyjnymi dotyczącymi naszego Oddziału.
W trakcie trwania spotkania będzie można wypełnić deklaracje członkowskie oraz opłacić składki.
Zapraszamy do uczestnictwa i zwracamy się z prośbą o przekazanie powyższej informacji w Państwa środowisku zawodowym.

Pomyślna rejestracja Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTF.

W dniu 26 stycznia 2018 roku z inicjatywy Prezesa Oddziału Kujawsko-pomorskiego PTF Dariusza Fielka zostało zwołane zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Bezpośrednią przyczyną spotkania było przekazanie informacji o zarejestrowaniu w dniu 18 stycznia 2018 roku przez Sąd naszego Oddziału. Podczas zebrania poruszono sprawy organizacyjne Oddziału oraz plany działania na najbliższe miesiące.
Dyskutowano na temat wyboru banku obsługującego działalność Oddziału oraz wysokości składki członkowskiej. Na temat szczegółów z tym związanych zostaną Państwo powiadomieni w osobnym wpisie.
W czasie do letniej przerwy zaproponowano przeprowadzenie dwóch zebrań członków i sympatyków PTF . Zebrania te będą o charakterze naukowym poprzedzone załatwieniem spraw organizacyjnych. Osobna informacja o terminie i tematyce zebrań zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
Ostatnią sprawą , którą poruszono na zebraniu była kwestia organizacji Mistrzostw Polski Fizjoterapeutów w kolarstwie. Są daleko posunięte poczynania aby takowe odbyły się w lipcu tego roku w Inowrocławiu. W momencie kiedy wszystkie szczegóły zostaną omówione i zatwierdzone , zostaną Państwu przedstawione w osobnym wpisie na stronie internetowej.

Świąteczne Życzenia

gwiazdka-2017Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia , rodzinnej atmosfery i odrobinę zapomnienia od codziennych trosk , a w nadchodzącym Nowym Roku spełnienia marzeń życzy Zarząd Wojewódzki PTF.

Walne zgromadzenie w Kujawsko-Pomorskim odbyło się

Informujemy ,że zgodnie z podaną wcześniej informacją w dniu 19 listopada br. odbyło się Walne Zgromadzenie Wyborcze (założycielskie) Oddziału Kujawsko- Pomorskiego. Zebranie o podobnym charakterze odbyło się blisko 2 lata temu , ale z przyczyn formalnych oraz zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii nr 2/2017 z dnia 7 czerwca 2017r zebranie to musiało zostać powtórzone.
Spotkanie w dniu 19 listopada zaowocowało powołaniem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTF oraz wyłonieniem jego władz. Prezesem został wybrany mgr Dariusz Fielek z Inowrocławia. W tym miejscu składamy gratulacje i jednocześnie życzenia dynamicznej działalności Oddziału.
Konsekwencją wyboru Prezesa było wybranie miasta Inowrocławia jako siedziby Oddziału.
W celu zapoznania się ze składem Zarządu , Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego należy skorzystać z zakładki „Zarząd”.
W dniu 22 listopada br., celem rejestracji świeżo powołanego Oddziału , komplet dokumentów został złożony do Sądu Rejonowego XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy.
O nowościach związanych z wyżej opisywanym wydarzeniem będziemy informować na bieżąco. Dziękujemy również wszystkim fizjoterapeutom ,którzy poświecili swój czas i przyjechali na niedzielne zebranie do Inowrocławia. Chcielibyśmy również zapowiedzieć, że pierwsze spotkanie członków oraz chętnych do przystąpienia fizjoterapeutów Oddziału Kujawsko Pomorskiego PTF odbędzie się w pierwszej połowie lutego 2018r. Szczegóły będziemy ogłaszać na stronie internetowej.
img_20171119_104649

img_20171119_102231

img_20171119_102217

img_20171119_102206

XIII Konferencja PTF w Pabianicach

W dniach 24-25 listopada br. odbyła się XIII Konferencja PTF w Pabianicach. Brali w niej udział również członkowie naszego Oddziału. Dwoje z nich tj.: Patrycja i Dawid Liebrecht przedstawiało swoje prace w ramach jednej z sesji Konferencji.
To spotkanie fizjoterapeutów z całej Polski służyło wymianie swoich doświadczeń na sesjach wykładowych oraz pozwoliło zapoznać się z najnowszymi propozycjami sprzętowymi oraz nową literaturą wspomagającą pracę fizjoterapeuty.
Oprócz zaproszonych gości z naszej branży znalazł się również znany polski lekkoatleta Robert Korzeniowski, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat współpracy sportowca i fizjoterapeuty.

pab3

pab2

pab1

pab4

Walne Zgromadzenie Wyborcze (założycielskie)

W związku z Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii nr 2/2017 z dnia 7 czerwca 2017r zwołujemy na dzień 19.11.2017r Walne Zgromadzenie Wyborcze (założycielskie) Oddziału Kujawsko Pomorskiego. Jest ono niezbędne do zarejestrowania Oddziału Kujawsko- Pomorskiego w Krajowym Rejestrze Sądowniczym. Jesteśmy zobowiązani przez ZG PTF do zwołania takiego zebrania i rejestracji w KRS w ciągu 14 dni.
Serdecznie zapraszamy wszystkich fizjoterapeutów na spotkanie ,które odbędzie się w Inowrocławiu 19.11.2017r o godzinie 10.00 w Sali Kryształowej Medical Spa, ul. Wilkońskiego 23

1 5 6 7 8 9