Święta 2020-2021

Drodzy Państwo,
z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo zdrowia, co w tych czasach nabiera szczególnego znaczenia. Aby ten okres upłynął w jak największym, bezpiecznym rodzinnym gronie. Niech optymistyczny nastrój Świąt przeniesie się na Nowy Rok, w którym oprócz zdrowia i spełnienia marzeń życzymy utrzymania miejsc pracy.
Prezes i Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTF

Wybory delegatów

Pierwsza kadencja Krajowej Rady Fizjoterapeutów zbliża się powoli do końca. Czekają nas nowe wybory delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, którzy będą wybierali naszych przedstawicieli na drugą kadencję KRF.

Jeżeli jesteś zainteresowany i chcesz wziąć udział w dyskusji na ten temat, to prosimy o wyrażenie swojego akcesu wysyłając wiadomość e-mail na adres: kuj-pom.ptf@fizjoterapia.org.pl

Osobom zainteresowanym zostanie wysłany link do spotkania on-line, które odbędzie się w najbliższą środę 1 lipca o godz.21.00

Święta Wielkanocne

Standartowe kiedyś “Zdrowych Świąt” nabrało w tym roku szczególnego znaczenia. Naszym członkom i sympatykom życzymy ZDROWYCH, maksymalnie rodzinnych i jednocześnie bezpiecznych Świąt Wielkanocnych.

Cykl webinariów BTL

Szanowni Państwo,

Sekcja Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów PTF ma zaszczyt
zaprosić Państwa na cykl webinariów organizowanych przez firmę BTL
Polska. Poniżej zamieszczamy terminy:

21.04 – Innowacyjne rozwiązania w fizjoterapii – Fale uderzeniowe BTL,
FSWT FOCUS oraz BTL SWT
28.04 – Innowacyjne rozwiązania w fizjoterapii – Laser
wysokoenergetyczny BTL HIL POWER
5.05 – Innowacyjne rozwiązania w fizjoterapii – Pole elektromagnetyczne
wysokiej intensywności BTL SIS
12.05 – Innowacyjne rozwiązania w fizjoterapii – Terapia radiofalowa
ukierunkowana BTL TR-Therapy
19.05 – Innowacyjne rozwiązania w fizjoterapii – Głęboka stymulacja
kawitacyjna SIRIO

Do ustalenia pozostają godziny rozpoczęcia webinariów (wstępnie to godz.
18.00), przy czym czas trwania wynosi około 1 godziny. Czekamy jeszcze
na link do platformy www celem rejestracji.

Webinaria mają być bezpłatne dla członków PTF. W planach jest opłata dla
fizjoterapeutów i studentów na kierunku fizjoterapia spoza PTF.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: spik@fizjoterapia.org.pl

Z poważaniem
Sekcja Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów PTF

Mistrzostwa Polski fizjoterapeutów w kolarstwie w 2020 roku

Nadszedł czas podjęcia ostatecznych decyzji odnośnie kolejnej edycji Mistrzostw Polski Fizjoterapeutów w Kolarstwie. To właśnie teraz mieliśmy finalizować rozmowy w zakresie wyłonienia patronatów i podmiotów wspierających Naszą imprezę w Inowrocławiu i Jakuszycach.
Z uwagi na aktualną i bardzo dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną obserwujemy odwoływanie wielu mniejszych i większych imprez sportowych w całej Polsce. W naszym przypadku nikt, ani potencjalni uczestnicy, ani organizatorzy, nie ponieśli jeszcze żadnych kosztów, a termin normalizacji sytuacji w Polsce jest trudny do przewidzenia.
W związku z powyższym organizatorzy podjęli decyzję o ODSTĄPIENIU OD ORGANIZACJI MISTRZOSTW POLSKI FIZJOTERAPEUTÓW W KOLARSTWIE W 2020 ROKU.Wydaje nam się że nie jest to czas na planowanie takich imprez. Skupmy się teraz na rzeczach ważniejszych.
Bardzo dziękujemy za dotychczasowe zainteresowanie mistrzostwami i do zobaczenia w bardziej sprzyjającym czasie.

Dariusz Fielek
Dariusz Milko
Jędrzej Wierzchowski

Zebranie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTF

Jutro tj. 23 stycznia odbędzie się spotkanie członków i sympatyków Oddziału Kujawsko Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Tradycyjnie, w imieniu Prezesa Oddziału zapraszamy do Sali Kryształowej Medical Spa Inowrocław ul. Wilkońskiego 23 na godzinę 18.00. Prosimy o powiadomienie o zebraniu współpracowników i znajomych.

Delegaci na Walny Zjazd PTF zostali wyłonieni.

Zebranie członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii poprzedziło posiedzenie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej o godz. 10.00. Zarząd reprezentował Prezes Dariusz Fielek , skarbnik Grzegorz Kolczyński i sekretarz Jędrzej Wierzchowski , natomiast Komisję Rewizyjną reprezentowały Beata Wikarska , Katarzyna Nawrocka i Kamila Niewolak. Gremium w powyższym składzie dyskutowało nad kształtem pracy Oddziału w 2020 roku i podsumowało działalność w 2019 roku. Postanowiono zorganizować w roku przyszłym 5 spotkań szkoleniowo – informacyjnych począwszy od 23 stycznia 2020 r. Na tym zebraniu zostaną podane kolejne szczegóły w postaci terminów i tematyki zaplanowanych spotkań. Zebrania mają odbywać się w dużych miastach województwa w celu ułatwienia dotarcia na nie jak największej rzeszy członków i sympatyków Oddziału.
O godzinie 11.00 rozpoczęło się zebranie właściwe , którego zadaniem głównym było wyłonienie delegatów na Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w Pabianicach 7.12.2019 .
Z uwagi na małą ilość członków poczekano do II terminu rozpoczęcia tj.: do godziny 11.15.
Zebranie otworzył Prezes Oddziału Dariusz Fielek. Przedstawił plan zebrania w postaci:
1. Wybór delegatów na Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
2. Przedstawienie planu pracy Oddziału na 2020 rok.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie zebrania.
Plan zebrania został przyjęty jednogłośnie.
Głos z sali zaproponował osoby do Komisji Skrutacyjnej tj.: Katarzynę Nawrocką i Beatę Wikarską. Wymienione osoby wyraziły zgodę na objęcie tej funkcji i w głosowaniu jawnym 8 głosami- za , 2 wstrzymującymi się i żadnym przeciwko zostały powołane do przeprowadzenia wyborów delegatów.

Zostały zgłoszone dwie propozycje tj.: Dariusz Fielek i Grzegorz Kolczyński i w głosowaniu jawnym 9 głosami – za , 1 wstrzymującym się i żadnym przeciwko Komisja Skrutacyjna stwierdziła ,że delegatami Oddziału Kujawsko -Pomorskiego PTF na Walny Zjazd zostali:
1. Dariusz Fielek
2. Grzegorz Kolczyński
Następnie Prezes Dariusz Fielek przedstawił plan pracy Oddziału na rok przyszły w zarysie przedstawionym wyżej ( patrz dyskusja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ).
W ramach punktu 3 dyskutowano na temat zbliżającego się terminu II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Kilka osób z Sali deklarowało chęć udziału w nim. W oczekiwaniu na szczegóły organizacyjne dotyczące Kongresu dyskusję na ten temat zamknięto.
Wobec braku dalszych wolnych wniosków Prezes Dariusz Fielek zamknął zebranie.

Zebranie członków i sympatyków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTF

W imieniu Prezesa Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii zapraszamy członków i sympatyków Oddziału na zebranie , które odbędzie się w niedzielę 24 listopada o godzinie 11.00 w Sali Kryształowej  „Solanki” Medical Spa ul. Wilkońskiego 23 w Inowrocławiu.

Na godzinę 10.00 proszeni są o przyjście członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Jednym z tematów spotkania będzie ustalenie kandydatów , -tek na delegatów na Walne Zebranie PTF w Pabianicach zaplanowane na 7 grudnia 2019.

1 2 3 4 5 8