Oferta ubezpieczeniowa dla członków PTF

Drodzy Fizjoterapeuci!
We współpracy z brokerem ubezpieczeniowym Mentor SA przygotowaliśmy dla naszych Członków dedykowany program ubezpieczeń, który jest odpowiedzią na aktualne oraz przyszłe wymagania ubezpieczeniowe stawiane Fizjoterapeutom. Stanowi on wyjątkową ofertę na całym rynku ubezpieczeń ze względu na szeroki zakres ubezpieczenia ukierunkowany wyłącznie na zawód Fizjoterapeuty.
Dedykowany program ubezpieczeń dla Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii obejmuje czynności ujęte w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM, ochronę zabiegów manualnych takich jak mobilizacje i manipulacje, zabiegi igłoterapii, akupunktury oraz akupresury.
Rekomendowana przez nas oferta obejmuje:
Obowiązkowe ubezpieczenie OC Fizjoterapeuty, które adresowane jest do Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii zarejestrowanych jako podmiot leczniczy, jak i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w formie działalności gospodarczej na podstawie kontraktu z NFZ lub w postaci placówki fizjoterapeutycznej.
Dobrowolne ubezpieczenie OC, które dedykowane jest zarówno Fizjoterapeutom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub innej umowy cywilno-prawnej.
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia obejmujące odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności i wykorzystywanym w związku z tym mieniem.
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków stanowi finansowe wsparcie dla Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub obrażeń ciała wraz ze świadczeniami dodatkowymi z tytułu ekspozycji Ubezpieczonego na ryzyko HIV i WZW.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej oraz możliwość przystąpienia do ubezpieczenia online pod adresem ptfubezpieczenia.pl

W przypadku pytań dotyczących programu ubezpieczeń zapraszamy do kontaktu
Piotr Gnat

Agata Łukowska
Nr. Tel. 56 669 32 78
Nr. Tel. 56 669 33 07
e-mail: piotr.gnat@mentor.pl
e-mail: agata.lukowska@mentor.pl

I Mistrzostwa Polski Fizjoterapeutów w kolarstwie szosowym przeszły do historii.

Zgodnie z naszymi zapowiedziami 22 lipca 2018 odbyły się w Inowrocławiu I Mistrzostwa Polski Fizjoterapeutów w kolarstwie szosowym w ramach Memoriału im. Wiesława Szczepańskiego.
Pierwszymi Mistrzami zostali:
w kategorii Pań – Stoń Sylwia
w kategorii Panów – Dzięgielewski Mateusz
Serdeczne gratulacje dla naszych Mistrzów.
Na podium , wśród Pań stanęły jeszcze:
na miejscu drugim – Marynowska Iwona,
a na trzecim – Stępowska Justyna.
Natomiast na podium wśród Panów znaleźli się:
na drugim miejscu – Jaźwa Paweł,
i na trzecim – Wolański Adam.
Również składamy gratulacje za zajęcie eksponowanych miejsc w wyścigu.
Dokładne wyniki wszystkich startujących można sprawdzić klikając w odnośnik: fizjo
Z atmosferą i przebiegiem zawodów możecie się Państwo zaznajomić czytając reportaż opublikowany na stronie głównej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii:

Znamy mistrzów Polski fizjoterapeutów w kolarstwie szosowym


Po wyścigu i uroczystościach związanych z wręczaniem nagród w miasteczku zawodów, startujący fizjoterapeuci spotkali się w gościnnych progach Medical Spa na spotkaniu podsumowującym naszą imprezę sportową.
Na tym spotkaniu, krótko podsumowano zawody oraz zostały wręczone nagrody dla trzech pierwszych zawodników w kategoriach wiekowych. Wśród uczestników rozlosowano również wartościowe nagrody ufundowane przez wielu sponsorów.
Relację z tego sympatycznego spotkania wraz z prezentacją zdjęć przygotowaną przez patrona medialnego” inowroclaw.info.pl” proszę oglądać pod poniższym linkiem:

https://inowroclaw.info.pl/artykul/mistrzostwa-polski-fizjoterapeutow/483112
Ze swej strony dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaszczycenie swoją osobą I Mistrzostw Polski Fizjoterapeutów w kolarstwie szosowym i zachęcamy innych do wzięcia czynnego udziału w podobnych przedsięwzięciach w przyszłych latach.

5 dni do I Mistrzostw Polski Fizjoterapeutów w kolarstwie szosowym

Uczestnicy I Mistrzostw Polski Fizjoterapeutów w kolarstwie szosowym pamiętajcie proszę o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości oraz dokumentu stwierdzającego ,że jesteście fizjoterapeutami ( prawo wykonywania zawodu lub dyplom ). Będzie to potrzebne przy odbiorze numeru startowego – wiadomo, to są Mistrzostwa Polski!!

Drugie zebranie członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTF za nami.

Drugie, przedwakacyjne zebranie członków i sympatyków naszego Oddziału odbyło się w ostatnią niedzielę 17 czerwca. Nasz gość dr nauk med. Paweł Piątkowski w sposób perfekcyjny przedstawił zagadnienia dotyczące ostrogi piętowej i rozcięgna podeszwowego. Anatomiczne wprowadzenie dało nam obraz jak skomplikowaną materią może być ból w tej okolicy ciała. Następnie, dopełnieniem blisko trzygodzinnego wykładu, było postępowanie fizjoterapeuty i masażysty w zetknięciu się z tym problemem.

Po części naukowej, zgodnie z przedstawionym planem, zostały poruszone sprawy organizacyjne dotyczące naszego zawodu.

Na następny, powakacyjny termin spotkania zaproponowano wrzesień br. O szczegółach powiadomimy Państwa w następnych wpisach.

Przypominamy i zapraszamy- do końca czerwca obowiązują niższe opłaty startowe na I Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym Fizjoterapeutów ( patrz wcześniejsze wpisy). Weź udział sam (-a) i przekaz wiadomość swoim kolegom i koleżankom.

17-06-3 17-06-2 17-06 17-06-4

II zebranie szkoleniowe członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTF

Plan II Zebrania Szkoleniowego członków
Oddziału Kujawsko Pomorskiego
Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Termin: 17.06. 2018 roku (9.30 – 13:30)

Miejsce: Sala Kryształowa w Medical Spa
ul.Wilkońskiego 23 w Inowrocławiu

9.30- 9.45 Otwarcie Spotkania i zapoznanie i zaakceptowanie planu spotkania . Sprawy organizacyjne dotyczące składek i deklaracji członkowskich
9.45 – 12.45 Szkolenia z zakresu „Ostroga piętowa czy rozcięgno podeszwowe diagnostyka i postępowanie fizjoterapeuty i masażysty” – prelegent
Dr n. med. Paweł Piątkowski Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi
12.45-13.15 Dyskusja na temat RODO , Prawa wykonywania zawodu oraz punktów edukacyjnych za uczestnictwo w zebraniach i szkoleniach (doświadczenia własne)
13.15 -13.30 Informacja dotycząca I Mistrzostw Polski fizjoterapeutów w Kolarstwie Szosowym w Inowrocławiu w dnu 22.07.2018r
13.30-13.45 Wolne wnioski i sprawy różne
13.45 Zakończenie spotkania i wyznaczenie terminu i tematyki następnego spotkania

 

Start w zawodach coraz bliżej

Partnerzy ze Stowarzyszenia Szosa Kujawy uruchomili 10 czerwca stronę internetową. Zamieszczono tam wszystkie szczegóły dotyczące Memoriału im. Wiesława Szczepańskiego , w ramach którego odbędą się I Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym Fizjoterapeutów. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej:

www.memorialinowroclaw.pl

Przypominamy, że do końca czerwca opłata startowa wynosi 50,00 PLN . W lipcu będzie już to kwota 75,00 PLN. Tak więc warto skorzystać z niższej opłaty .

I Mistrzostwa Polski Fizjoterapeutów w kolarstwie szosowym

Od dzisiaj 4 czerwca 2018 ruszyła rejestracja uczestników Ogólnopolskiego wyścigu kolarskiego- Memoriału im. Wiesława Szczepańskiego w , ramach którego zostaną wyłonieni mistrzowie Polski fizjoterapeutów w kolarstwie szosowym. Rejestracja jest możliwa na stronie internetowej: http://pomiaryczasu.pl/event/inowroclaw___wyscig_kolarski/
Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy, bo tak należy nazwać tą imprezę. Mamy dobrze się bawić , zintegrować nasze środowisko oraz dać pozytywny przykład na sposób spędzenia wolnego czasu.
Przed zarejestrowaniem proponujemy zapoznać się z Regulaminem imprezy , który był opracowywany głównie z myślą o bezpiecznym przebiegu wyścigu.

regulamin-wersja-oficjalna
Szykujcie rowery , powiadomcie koleżanki i kolegów i do zobaczenia na starcie.

1 3 4 5 6 7 8