Walne Zgromadzenie Wyborcze (założycielskie)

W związku z Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii nr 2/2017 z dnia 7 czerwca 2017r zwołujemy na dzień 19.11.2017r Walne Zgromadzenie Wyborcze (założycielskie) Oddziału Kujawsko Pomorskiego. Jest ono niezbędne do zarejestrowania Oddziału Kujawsko- Pomorskiego w Krajowym Rejestrze Sądowniczym. Jesteśmy zobowiązani przez ZG PTF do zwołania takiego zebrania i rejestracji w KRS w ciągu 14 dni.
Serdecznie zapraszamy wszystkich fizjoterapeutów na spotkanie ,które odbędzie się w Inowrocławiu 19.11.2017r o godzinie 10.00 w Sali Kryształowej Medical Spa, ul. Wilkońskiego 23