Walne zgromadzenie w Kujawsko-Pomorskim odbyło się

Informujemy ,że zgodnie z podaną wcześniej informacją w dniu 19 listopada br. odbyło się Walne Zgromadzenie Wyborcze (założycielskie) Oddziału Kujawsko- Pomorskiego. Zebranie o podobnym charakterze odbyło się blisko 2 lata temu , ale z przyczyn formalnych oraz zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii nr 2/2017 z dnia 7 czerwca 2017r zebranie to musiało zostać powtórzone.
Spotkanie w dniu 19 listopada zaowocowało powołaniem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTF oraz wyłonieniem jego władz. Prezesem został wybrany mgr Dariusz Fielek z Inowrocławia. W tym miejscu składamy gratulacje i jednocześnie życzenia dynamicznej działalności Oddziału.
Konsekwencją wyboru Prezesa było wybranie miasta Inowrocławia jako siedziby Oddziału.
W celu zapoznania się ze składem Zarządu , Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego należy skorzystać z zakładki „Zarząd”.
W dniu 22 listopada br., celem rejestracji świeżo powołanego Oddziału , komplet dokumentów został złożony do Sądu Rejonowego XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy.
O nowościach związanych z wyżej opisywanym wydarzeniem będziemy informować na bieżąco. Dziękujemy również wszystkim fizjoterapeutom ,którzy poświecili swój czas i przyjechali na niedzielne zebranie do Inowrocławia. Chcielibyśmy również zapowiedzieć, że pierwsze spotkanie członków oraz chętnych do przystąpienia fizjoterapeutów Oddziału Kujawsko Pomorskiego PTF odbędzie się w pierwszej połowie lutego 2018r. Szczegóły będziemy ogłaszać na stronie internetowej.
img_20171119_104649

img_20171119_102231

img_20171119_102217

img_20171119_102206