II KRAJOWY ZJAZD FIZJOTERAPEUTÓW

W dniach 27-29.05.2022 w Warszawie odbył się II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Ponownie, członkowie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTF będą nas, fizjoterapeutów reprezentować w centralnych strukturach Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Justyna Stempowska w Sądzie Dyscyplinarnym, Michał Dylewski w Krajowej Radzie Fizjoterapeutów oraz Jędrzej Wierzchowski w Komisji Rewizyjnej.
Województwo Kujawsko-Pomorskie będzie również reprezentowane przez:                             – Dorotę Ratuszek- Sadowską, Mikołaja Kowalskiego i Macieja Kubickiego w Krajowej Radzie Fizjoterapeutów oraz
– Martę Podchorecką , Luizę Dymek i Magdalenę Kamińską w Sądzie Dyscyplinarnym.
Składamy gratulacje z okazji wyboru oraz życzymy owocnej pracy na rzecz naszego środowiska.
Podsumowaniem obrad II KZF było uchwalenie Zasad etyki zawodowej fizjoterapeutów.