W sobotę 5 listopada wybieraliśmy w całej Polsce delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

W całej Polsce w tym dniu dokonaliśmy wyboru delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. W naszym województwie mieliśmy możliwość wybrania 18 delegatów , po 9 na każdym z dwóch zebrań wyborczych. Według ustalonego parytetu siedmiu delegatów miało się rekrutować z grona specjalistów i magistrów , a dwóch z grona licencjatów i techników. Pierwsze zebranie odbyło się w Bydgoszczy o godzinie 8.00 i z poniżej wymienionych kandydatów:

1. Bykowski Hieronim , 2. Hagner-Derengowska Magdalena , 3. Hoffman Jarosław , 4. Kopacz Konrad 5. Kowalski Mikołaj , 6. Królak Maciej , 7. Ogurkowski Karol , 8. Podhorecka Marta , 9. Pyszora Anna 10. Radzimińska Agnieszka , 11. Rzepka Alicja , 12. Sadowska-Ratuszek Dorota , 13. Sielski Grzegorz , 14. Stępowska Justyna , 15. Szyper Sebastian , 16. Zaniewski Robert , 17. Murawska Małgorzata , 18. Librecht Dawid.

zaufaniem wyborców okazali się :

1. Podhorecka Marta , 2. Szyper Sebastian , 3. Radzimińska Agnieszka , 4. Zacniewski Robert ,              5. Stępowska Justyna , 6. Pyszora Anna , 7. Hagner-Derengowska Magdalena – z grona specjalistów i magistrów , oraz:

1. Murawska Małgorzata i Librecht Dawid – z grona licencjatów i techników.

Drugie zebranie odbyło się o godzinie 15.00 w Inowrocławiu. Tutaj kandydatami byli:

1. Fielek Dariusz , 2. Wierzchowski Jędrzej , 3. Kolczyński Grzegorz , 4. Kwiatkowski Wojciech , 5. Łakomski Mateusz , 6. Nawrocka Katarzyna , 7. Wikarska Beata , 8. Grzesik Dorota , 9. Placek Katarzyna , 10. Żelański Paweł , 11. Lisiecki Jakub , 12. Chełminiak Dariusz , 13. Markowski Mariusz.

W drodze wyborów delegatami zostali:

z grona specjalistów i magistrów- 1. Fielek Dariusz , 2. Wierzchowski Jędrzej , 3. Kolczyński Grzegorz , 4. Kwiatkowski Wojciech , 5. Łakomski Mateusz , 6. Nawrocka Katarzyna , 7. Wikarska Beata

oraz z grona licencjatów i techników- 1. Chełminiak Dariusz , 2. Markowski Mariusz.

img_2175

Jak w całej Polsce , frekwencja nie pozwoliła na rozpoczęcie zebrania w pierwszym terminie. W oczekiwaniu na drugi termin uczestnicy zebrania mieli możliwość wysłuchania mini koncertu w wykonaniu dzieci ze Szkoły Muzycznej , w siedzibie której odbywało się inowrocławskie zebranie.

img_2174 img_2171