Skarbnik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii na posiedzeniu w Inowrocławiu w dniu 29 listopada br. powierzył , po wyrażeniu zgody przez zainteresowanego , obowiązki skarbnika dotychczasowemu członkowi Zarządu panu magistrowi Grzegorzowi Kolczyńskiemu. Zmiana osoby odpowiedzialnej za tą funkcję wynikała z nagłej i niespodziewanej śmierci naszej koleżanki Moniki Struensee.