Pomyślna rejestracja Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTF.

W dniu 26 stycznia 2018 roku z inicjatywy Prezesa Oddziału Kujawsko-pomorskiego PTF Dariusza Fielka zostało zwołane zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Bezpośrednią przyczyną spotkania było przekazanie informacji o zarejestrowaniu w dniu 18 stycznia 2018 roku przez Sąd naszego Oddziału. Podczas zebrania poruszono sprawy organizacyjne Oddziału oraz plany działania na najbliższe miesiące.
Dyskutowano na temat wyboru banku obsługującego działalność Oddziału oraz wysokości składki członkowskiej. Na temat szczegółów z tym związanych zostaną Państwo powiadomieni w osobnym wpisie.
W czasie do letniej przerwy zaproponowano przeprowadzenie dwóch zebrań członków i sympatyków PTF . Zebrania te będą o charakterze naukowym poprzedzone załatwieniem spraw organizacyjnych. Osobna informacja o terminie i tematyce zebrań zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
Ostatnią sprawą , którą poruszono na zebraniu była kwestia organizacji Mistrzostw Polski Fizjoterapeutów w kolarstwie. Są daleko posunięte poczynania aby takowe odbyły się w lipcu tego roku w Inowrocławiu. W momencie kiedy wszystkie szczegóły zostaną omówione i zatwierdzone , zostaną Państwu przedstawione w osobnym wpisie na stronie internetowej.