Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTF

Dzisiaj tj. 28 października 2022 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Głównym punktem obrad był wybór Wiceprezesa elekta, który będzie przewodniczył Towarzystwu przez najbliższy rok, do czasu kolejnych wyborów. Kandydowały dwie, znane w naszym środowisku osoby tj.:
1. Prof. Zbigniew Śliwiński
2. Dr hab. Andrzej Myśliwiec
Głosowało 37 delegatów, a wśród nich Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTF Dariusz Fielek. W stosunku głosów 30:6, Wiceprezesem Elektem został wybrany Profesor Zbigniew Śliwiński. Gratulujemy wyboru i życzymy udanego przewodniczenia Polskiemu Towarzystwu Fizjoterapii przez najbliższy rok.