Już za niespełna tydzień się spotykamy

Zbliża się termin naszego zabrania ( patrz poprzedni wpis). Tematem przewodnim naszego spotkania będzie wykład dr Justyny Stępowskiej pt: „Prawa i obowiązki fizjoterapeuty”.
Chcielibyśmy również umożliwić Państwu załatwienie spraw organizacyjnych związanych z członkostwem w Polskim Towarzystwie Fizjoterapii.
W trakcie trwania zebrania będzie możliwość wypełnienia i złożenia deklaracji członkowskiej . Proponujemy jednak pobrać ją z naszej strony internetowej ( deklaracja znajduje się w zakładce CZŁONKOSTWO ) i wypełnić ją wcześniej , mając dostęp do dokumentów związanych z Państwa edukacją.
Wypełnione deklaracje można przesłać na adres pocztowy:
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
Oddział Kujawsko-Pomorski
ul. Wilkońskiego 23 , 88-100 Inowrocław
lub drogą mailową :
kuj-pom.ptf@fizjoterapia.org.pl

Umożliwimy również opłatę składki członkowskiej , ale i w tym przypadku można to zrobić wcześniej , wpłacając należność tj.: 70,00 PLN na rok na nasze konto: Alior Bank Inowrocław
91 2490 0005 0000 4530 4794 4768.
Wypełniając formularz przelewu prosimy nie zapomnieć o podaniu w tytule zapłaty następujących danych:

imię i nazwisko osoby , za którą jest wpłacana składka ,
rok za jaki dana składka jest uiszczana.