I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów za nami.

W dniach 28-29 grudnia 2016 roku w Warszawie odbył się I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Obrady toczyły się w auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Brali w nim udział delegaci wybrani w wyborach regionalnych w dniu 5 listopada 2016 roku i rekrutowali się oni z Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Wśród delegatów były również osoby niezrzeszone.
Pierwszym Prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów został Maciej Krawczyk z Warszawy.
Województwo Kujawsko-Pomorskie ma również swoje przedstawicielstwo w pierwszych organach Krajowej Izby Fizjoterapeutów. W skład Krajowej Rady Fizjoterapeutów weszły następujące osoby: Marta Podhorecka , Anna Pyszora , Sebastian Szyper i Mateusz Łakomski. W Komisji Rewizyjnej naszym reprezentantem został Jędrzej Wierzchowski , natomiast w Sądzie Dyscyplinarnym będzie zasiadała Justyna Stępowska , a w Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym Radzimińska Agnieszka.
Osobom obdarzonym zaufaniem wyborców składamy gratulacje i na ich ręce oraz pozostałych delegatów biorących udział w I Krajowym Zjeździe Fizjoterapeutów składamy podziękowania za trud poniesiony w trakcie obrad.

fb4b5d5b-a485-4c9d-b346-b4b3f92c21a3 876da456-dad8-4780-9e19-95353576c055 702d900f-ca55-46bc-8e9e-f3b05bfa1ebe 5b25c96c-fd16-4486-bd02-b1019e878943