Walne Zgromadzenie Wyborcze (założycielskie)

W związku z Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii nr 2/2017 z dnia 7 czerwca 2017r zwołujemy na dzień 19.11.2017r Walne Zgromadzenie Wyborcze (założycielskie) Oddziału Kujawsko Pomorskiego. Jest ono niezbędne do zarejestrowania Oddziału Kujawsko- Pomorskiego w Krajowym Rejestrze Sądowniczym. Jesteśmy zobowiązani przez ZG PTF do zwołania takiego zebrania i rejestracji w KRS w ciągu 14 dni.
Serdecznie zapraszamy wszystkich fizjoterapeutów na spotkanie ,które odbędzie się w Inowrocławiu 19.11.2017r o godzinie 10.00 w Sali Kryształowej Medical Spa, ul. Wilkońskiego 23

Szkolenie metody Vitality Flossing w Inowrocławiu

Vitality Flossing jest to stosunkowo młoda metoda terapeutyczno- treningowa z wykorzystaniem elastycznych taśm. Ze szczegółami dotyczącymi tej terapii można się zapoznać na stronie internetowej TB Polska.
W dniu 18 marca br. (sobota) w godzinach 10.00-16.30 w Inowrocławiu planowane jest szkolenie w zakresie tej metody. W sprawach organizacyjnych proszę się kontaktować z magistrem Dariuszem Fielkiem               ( tel.kom. 601070404 ).

W najbliższym czasie czekają nas ciekawe wydarzenia szkoleniowe w zakresie fizjoterapii.

W Zgorzelcu w dniach 23-25.03.2017 będzie miała miejsce 23 edycja Konferencji w ramach Międzynarodowych Dni Inwalidy. Szczegóły proszę szukać na podanej stronie internetowej:

http://mdi-online.net/cms/index.php/pl/
Miesiąc później w Łodzi tj.: 22-24.04.2017 odbędzie się XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA METODYCZNO – NAUKOWO – PRZEDMIOTOWA
“Współczesny masaż w fizjoterapii, kosmetologii i medycynie estetycznej”.
Dokładne dane znajdą Państwo tutaj:

http://www.medyk.edu.pl/kategorie/xi-ogolnopolska-konferencja-metodyczno-naukowo-przedmiotowa
Natomiast w dniach 9-10 czerwca 2017 w Opolu będzie możliwość wzięcia udziału w V Opolskim Festiwalu Fizjoterapii. Ze szczegółami tego wydarzenia możemy się zapoznać w załączonym pliku.

1-komunikat-off

 

I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów za nami.

W dniach 28-29 grudnia 2016 roku w Warszawie odbył się I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Obrady toczyły się w auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Brali w nim udział delegaci wybrani w wyborach regionalnych w dniu 5 listopada 2016 roku i rekrutowali się oni z Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Wśród delegatów były również osoby niezrzeszone.
Pierwszym Prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów został Maciej Krawczyk z Warszawy.
Województwo Kujawsko-Pomorskie ma również swoje przedstawicielstwo w pierwszych organach Krajowej Izby Fizjoterapeutów. W skład Krajowej Rady Fizjoterapeutów weszły następujące osoby: Marta Podhorecka , Anna Pyszora , Sebastian Szyper i Mateusz Łakomski. W Komisji Rewizyjnej naszym reprezentantem został Jędrzej Wierzchowski , natomiast w Sądzie Dyscyplinarnym będzie zasiadała Justyna Stępowska , a w Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym Radzimińska Agnieszka.
Osobom obdarzonym zaufaniem wyborców składamy gratulacje i na ich ręce oraz pozostałych delegatów biorących udział w I Krajowym Zjeździe Fizjoterapeutów składamy podziękowania za trud poniesiony w trakcie obrad.

fb4b5d5b-a485-4c9d-b346-b4b3f92c21a3 876da456-dad8-4780-9e19-95353576c055 702d900f-ca55-46bc-8e9e-f3b05bfa1ebe 5b25c96c-fd16-4486-bd02-b1019e878943

Pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów otrzymał 6 grudnia 2016 od Ministra Zdrowia oficjalną informację o terminie I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów.  Zjazd odbędzie się w Warszawie w dniach 28-29 grudnia 2016 roku.

Skarbnik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii na posiedzeniu w Inowrocławiu w dniu 29 listopada br. powierzył , po wyrażeniu zgody przez zainteresowanego , obowiązki skarbnika dotychczasowemu członkowi Zarządu panu magistrowi Grzegorzowi Kolczyńskiemu. Zmiana osoby odpowiedzialnej za tą funkcję wynikała z nagłej i niespodziewanej śmierci naszej koleżanki Moniki Struensee.

1 5 6 7 8